Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Wręczenie nagrody SHS
| |

Uprzejmie informujemy, że wręczenie nagrody Stowarzyszenia dr. Karolowi Kłodzińskiemu za wybitną publikację naukową nastąpi 23 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego o godz. 13.00. Laudację wygłosi prof. Krzysztof Królczyk (UAM w... Czytaj więcej

Ogłoszenie Komisji Popularyzacji Wiedzy o Antyku
| |

Szanowni Państwo, Członkowie SHS! Zwracam się z gorącym apelem o kierowanie do dnia  08 lutego 2019 roku na adres e-mail slapekdariusz@gmail.com wszystkich informacji, które dotyczą Państwa aktywności w zakresie popularyzowania wiedzy na temat dziejów świata starożytnego  w... Czytaj więcej

Artefakty II
| |

W zeszłym roku pod patronatem Stowarzyszenia odbyły się w Pruszkowie zorganizowane przez Stowarzyszenie Hellas et Roma oraz Muzeum Hutnictwa Starożytnego „Artefakty II”. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z tej imprezy. Czytaj więcej