Nominacje do Nagrody SHS!

wpis w: Ogłoszenia | 0

Informujemy, że do Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za rok 2017 zostały nominowane następujące prace:

 

Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Michał N. Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

Danuta Okoń, Album Senatorum, vol. 1: Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193-235 AD), vol. 2: Senatorowie epoki Sewerów (193-235 r. n.e.) Studium prozopograficzne, Szczecin 2017.

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus gallicus”. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e., Historia Iagellonica, Kraków 2017.

Jacek Rzepka, Greek Greek Federal Terminology (Akanthina Monographs 13), Gdańsk 2017.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Zostaw Komentarz