Archiwum Historii Mówionej to miejsce gdzie gromadzimy wywiady z wybitnymi badaczami antyku w Polsce, których dokonania na polu naukowym oraz w zakresie krzewienia wiedzy o epoce starożytnej są powszechnie uznane. Podczas rozmowy pytamy rozmówców o ich karierę naukową, co skłoniło ich do podążenia tą ścieżką życiową, jakie szczególne momenty zapadły im w pamieć oraz co składa się na wyjątkowość ich warsztatu badawczego. Poruszamy również kwestie mniej formalne. Pytamy o lata studenckie, zainteresowania pozanaukowe. Staramy się wydobyć opowieści z pogranicza świata nauki i codzienności, a zabawne sytuacje, których w życiu naszych rozmówców nie brakowało, pozwalają nam bliżej poznać ludzi, których pomnikowy wizerunek, zbudowany na podstawie ich publikacji, mamy z reguły przed oczyma.

Projekt dokumentacji rozmów z wybitnymi naukowcami narodził się w Ośrodku Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Instytucja ta ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Historyków Starożytności a owoce tej działalności mogą Państwo odnaleźć poniżej. Przeprowadzony ostatnio wywiad z Panem Profesorem Adamem Łukaszewiczem niedługo będzie dostępny na naszeh stronie. W dalszej kolejności planujemy prosić o rozmowę profesorów Edwarda Dąbrowę, Macieja Salamona, Leszka Mrozewicza i Stanisława Longosza. Planowanego wywiadu z Profesor Marią Dzielską niestety nie uda się już przeprowadzić.

Kurator: Adrian Szopa

Współpraca: Andrzej Gillmeister, Jerzy Ciecieląg


Filtr projektu