Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stosownymi regulaminami, osoby, które chciałyby zostać członkami Stowarzyszenia, winny otrzymać rekomendacje od dwóch dotychczasowych członków. Poniżej zamieszczony został stosowny formularz.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków SHS podejmują członkowie Zarządu.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności