W 2009 roku ukazała się publikacja Historia starożytna w Polsce. Informator, (red.) Ryszard Kulesza, Marek Stępień, „Akme. Studia historica” 5, Warszawa 2009, ss. 668. W zamierzeniu twórców miał to być portret zbiorowy całego środowiska zajmującego się w Polsce dziejami starożytnymi. Wkrótce okazało się, że z rozmaitych powodów warto „Informator” zaktualizować, co z przyczyn od redaktorów niezależnych okazało się niemożliwe. Ostatecznie uznaliśmy, że sama idea „Informatora” zasługuje na kontynuację, ale że aktualizacji możemy o własnych siłach dokonać jedynie dla środowiska historyków. Z tego też powodu postanowiliśmy zamieścić na stronie Stowarzyszenia pierwotną wersję „Informatora”, licząc na to, że nadsyłane przez członków SHS informacje pozwolą nam na bieżąco rejestrować zmiany zachodzące w naszym środowisku.

Liczymy również na Państwa pomoc w aktualizacji „Informatora”. Wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres email przewodniczącego Komisji Bibliograficznej dr. Andrzeja Gillmeistra: a.gillmeister@ih.uz.zgora.pl

HistoriastaroytnawPolsce

Informator – Historia starożytna w Polsce