Przewodniczący – Dariusz Słapek

Członkowie – Bogdan Sobilo, Joanna Marciniszyn

Komisja pragnie wspierać i promować wszelkie działania mające na celu popularyzację badań i wiedzy o dziejach starożytnych. Zwracamy się do wszystkich środowisk, akademickich (zwłaszcza studenckiego ruchu naukowego) i poza uniwersyteckich (fundacji, stowarzyszeń, organizacji związanych np. z ruchem odtwórstwa historycznego, etc.), dla których starożytność stanowi istotną wartość, a zarazem jest przestrzenią aktywności, z prośbą o współpracę w zakresie przekonywania do wagi, znaczenia, aktualności oraz użyteczności wiedzy o antyku we współczesnym świecie.

Koordynacja i monitorowanie działań w tym zakresie, inicjatyw podejmowanych wespół z nauczycielami i uczniami, środowiskiem promującym living history, twórcami nowoczesnych form narracji historycznej oraz zwykłych pasjonatów przeszłości, powinna pomóc stworzyć swego rodzaju platformę informacyjną o ciekawych i wartościowych przedsięwzięciach ważnych dla promocji epoki.

Komisja pragnie wziąć na siebie zadanie synchronizacji wielu inicjatyw, stać się centrum wymiany informacji służącym nie tylko integracji wspomnianych środowisk, ale i podniesieniu merytorycznej jakości podejmowanych przez nie działań. SHS, w miarę możliwości swoich członków, oferuje bowiem wiedzę, którą wykorzystywać można w formie konsultacji, weryfikacji informacji, odpowiedzialnej inspiracji, a także innych roztropnych potrzeb wynikających ze specyfiki działalności naszych potencjalnych współpracowników.

Wszelkie informacje, pytania, uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres: slapekdariusz@gmail.com


AKTUALNOŚCI KOMISJI

LUTY 2018 – KOMUNIKAT

Komisja popularyzacji wiedzy o antyku przedstawia (w kolejności alfabetycznej) informacje o działalności członków SHS w roku 2017 związanej z upowszechnianiem wiedzy na temat starożytności (poprzez publiczne wykłady, prelekcje, prezentacje, audycje radiowe etc.).
Wiesław Kaczanowicz (UŚ):
1.“Grecja w IV w. p.n.e.”, wykład dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach wygłoszony w dniu 9 stycznia 2017 roku.
2.“Grecja w epoce archaicznej”, wykład dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie wygłoszony w dniu 5 grudnia 2017 roku.
3.„Pieniądz w starożytności”, prelekcja wraz z pokazem w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach wygłoszony w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Bartosz Kołoczek (UJ):
„Pierwszy obywatel, towarzysz broni, pan, władca i bóg. Przemiany w kreowaniu wizerunku cesarzy rzymskich”, wykład w XI LO im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie wygłoszony w dniu 17.11.2017,.
Anna Kruszyńska (UW):
1. Wystąpienie w radiu TOK FM w programie red. Cezarego Łasiczki (audycja „OFF Czarek”), pt. „Matka-Spartanka zabijała syna-tchórza dachówką” (20 kwietnia 2017 roku) Link do podcastu: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Matka-Spartanka-zabijala-syna-tchorza-dachowka/48668
2.Referat pt. „Matka-Spartanka: od matczynej miłości do patologii” wygłoszony 19 kwietnia 2017 r. podczas spotkania Sekcji Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii.
3. Wykład „Czy Sparta była miastem kobiet?, wygłoszony podczas XXI Festiwalu Nauki 26 września 2017 roku.
Danuta Okoń (USz):
1. „Służba wojskowa w karierach młodych senatorów”, wykład dla studentów Uniwersytetu Lwowskiego wygłoszony w dniu 15.02.2017.
2. „Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa”, wykład dla studentów Uniwersytetu Lwowskiego wygłoszony w dniu 16.02.2017
3. „Titulus pictus z Novae raz jeszcze, czyli sprawa Sam<b>uciusa”, wykład w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie wygłoszony w dniu 07.06.2017.

Dariusz Słapek (UMCS):
„Kim naprawdę byli gladiatorzy”, udział w produkcji filmu z serii „Co za historia” – https://www.youtube.com/watch?v=_v9oCjM2Ow0&t=885s
Anna Tatarkiewicz (UAM):
1.Prezentacja – „Co nam dali Rzymianie”; 26 kwietnia 2017, Festiwal Nauki i Sztuki, WH UAM.
2. Prezentacja „Uroda i higiena w starożytnym Rzymie”, 29 września 2017, Noc Naukowców, WH UAM,
3. Przeprowadzenie warsztatów „Polityk, filozof, podróżnik – Solon”; XI edycja “Powtórki przed… Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” organizowanych przez Instytut Historii UAM, wrzesień 2017,
4. Zajęcia w III LO im. J. Kantego w Poznaniu, w ramach Klas Akademickich, październik 2017.

Miron Wolny (UWM):
1.Wykład, Hannibal – sylwetka wroga Rzymu, wygłoszony w dniu 27 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.
2. Wykład, Jak Aleksander Wielki zdobywał Persję, wygłoszony w dniu 25 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
3. Wykład, Stereotypy a rzeczywistość badań w historii starożytnej, wygłoszony w dniu 28 września w ramach konferencji dla nauczycieli „Zadania dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w roku szkolnym 2017/18”, organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

LISTOPAD 2017 – KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że komisja popularyzacji SHS nawiązała kontakt z autorami (Michałowie, Drzewiecki i Prokopiak) serii popularnych filmów publikowanych na Youtube (od 2015 r.) w cyklu Co za historia. Skuteczność tej formy narracji o przeszłości w popularyzowaniu historii nie budzi wątpliwości. Wybór Co za historia wynikał z formuły przyjętej przez realizatorów, którzy opowieść o przeszłości opierają na regule rozszerzonych, niekonwencjonalnych wywiadów. Twórcy kanału zawsze poszukują interlokutorów, sami nie występują w roli głównej. Deklarują zainteresowanie ciekawymi i oryginalnymi opowieściami o antyku, co, jak twierdzą, jest efektem „rozpoznania rynku”. Pełną inwencję, co do tematyki filmików oddają chętnym do współpracy członkom SHS, zachowując sobie kwestie formy (zwykle uciekającej od zasady „gadającej głowy”). Za Co za historia stoją producenci warszawscy, którzy deklarują jednak możliwość realizowania we współpracy z SHS sesji wyjazdowych. Wszelkie pytania lub konkretne propozycje dotyczące tej propozycji proszę kierować na adres slapekdariusz@gmail.com.

Przypominamy, że za formę działalności SHS w zakresie popularyzacji ciągle uznajemy aktywność tych członków Stowarzyszenia, którzy w różnej formie i wedle swoich możliwości propagują antyk we własnym środowisku poprzez spotkania, wykłady i prezentacje o charakterze pozaakademickim. W osobnym komunikacie zwrócimy się do Państwa z prośbą o przesłanie szczegółowych informacji na ten temat.

GRUDZIEŃ 2016

Komisja popularyzacji wiedzy o antyku przedstawia (w kolejności alfabetycznej) informacje o działalności członków SHS w roku 2016 związanej z upowszechnianiem wiedzy na temat starożytności (poprzez publiczne wykłady, prelekcje, prezentacje, audycje radiowe etc.).

Katarzyna Balbuza (UAM w Poznaniu):
Warsztaty pt. Nieautentyczne egzemplarze monet flawijskich, 26-28.02.2016, Organizatorzy: „Restauro” Sp. z o.o., Fundacja Traditio Europae. Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Warsztaty odbyły się w siedzibie Restauro w Toruniu. Kobiety starożytności na szklanym ekranie, 20.04.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Warsztat pt. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim w III wieku n.e., 27.09.2016 oraz 29.09.2016, Instytut Historii UAM w ramach: „Powtórka przed…”. X edycja wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Demagogia w starożytnych Atenach w świetle „Jeźdźców” Arystofanesa, 28.10.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Sympozjon w kulturze greckiej, 16.11.2016, w VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, oraz 18.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Biesiady w starożytnym Rzymie, 16.11.2016, w VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz 18.11.2016 r. w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Ucztowanie w kulturze Greków i Rzymian, 19.11.2016, Instytut Historii UAM, wykład dla uczniów liceów wielkopolskich; Ideologia zwycięstwa Augusta w świetle zabytków ikonograficznych i monet, 25.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Triumf w ideologii zwycięstwa cesarzy rzymskich, 25.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Filip Arab i 1000-lecie istnienia Rzymu. Przyczynek do rozwoju chrześcijaństwa w Rzymie, 2.12.2016, w V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu; Kultura jedzenia u starożytnych Greków i Rzymian, 5.12.2016, w Zespole Szkół w Wieleniu; Nagrody w armii rzymskiej, 5.12.2016, w Zespole Szkół w Wieleniu; Kobieta w starożytności greckiej: Aspazja, 16.12.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Rzymska matrona, 16.12.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Irenusz Łuć (UMCS w Lublinie):
Armia imperium rzymskiego, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach):
Wykład na temat: Życie codzienne rzymskich legionistów w Brytanii, 13.12.2016, wystąpienie w ramach cyklu “U źródeł kultury europejskiej”, prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla młodzieży katowickich i okolicznych liceów.

Henryk Kowalski (UMCS w Lublinie):
Rzymska religia państwowa, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski):
Epitafia termopilskie w Polsce, 1.III.2016, godz. 17.30, Instytut Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego; Termopile w Polsce i na świecie, 16.V.2016, godz. 17.15, Seminarium prof. Henryka Samsonowicza, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, s. 125; Aleksander Wielki – historia i dzieje bajeczne, wykład w ramach „nocy UW” w związku z jubileuszem Uniwersytetu Warszawskiego, 4.06.2016, godz. 20.00, s. 17, Instytut Historyczny UW.

Łukasz Niesiołowski-Spano (Uniwersytet Warszawski):

Czy istniało królestwo Dawida?, 17.10.2016 r., Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, Warszawa, Pałac Staszica.
(film: http://wszechnica.org.pl/wyklad/czy-istnialo-krolestwo-dawida/)

Biblia w ręku historyka, czyli jak posługiwać się tekstem Biblii, jako źródłem historycznym, 17.03.2016 r., Instytut Historii Uniwersytet Rzeszowski; Kim byli Filistyni?, audycja w Polskim Radio – Program 1: audycja „Eureka” (30.09.2016) http://www.polskieradio.pl/23/5098/Artykul/1675256,Poznamy-wszystkie-tajemnice-Filistynow-Przelomowe-odkrycie-w-Aszkelonie

Czy istniało królestwo Dawida?, audycja w Radio Dla Ciebie (13.10.2016)
http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-czy-istnialo-krolestwo-dawida/

Co jest prawdą w Biblii?, audycja w TOK FM (9.08.2016)
http://audycje.tokfm.pl/podcast/40161

Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński):
Senatorski cursus honorum w okresie Republiki i Wczesnego Cesarstwa. Wybrane zagadnienia, 6.06.2016, UAM Poznań.

Dariusz Słapek (UMCS w Lublinie):
Sport antyczny i gladiatorzy – co sportem antycznym było lub być nim nie powinno…, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie; Z innej planety: Festiwal ARTEfakty, audycja w Radio Dla Ciebie (6 września 2016) http://www.rdc.pl/podcast/z-innej-planety-festiwal-artefakty/

Bogdan Sobiło (Akademia Ignatianum w Krakowie):
Ignacjanskie czytanie klasyki: Iliada ksiega VI, Zespół Szkół PGN i G, Krakow ul. Brzozowa 5 – lektura Iliady w oryginale wraz z komentarzem.
Ignacjanskie czytanie klasyki: Eneida ks, VI, Akademia Ignatianum w Krakowie, 13 czerwca 2016, – lektura tekstu łacinskiego i nowego przekładu angielskiego (B. Sobilo i prof. Gerard Kilroy)
Po co nam kultura antyczna w XXI wieku – seria pogadanek dla uczniów i nauczycieli Zespolu Szkol PGNiG, Kraków, ul. Brzozowa 5 (semestr letni 2015/16)
Wykłady otwarte w ramach programu Łacina żywa, łacina wokół nas w Akademii Ignatianum w Krakowie:
15 I 2016 Rzeczpospolita pieniaczy, czyli życie codzienne Ateńczyków w świetle mów sądowych.
14 X 2016 Po co nam Antyk w XXI wieku?

Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński):
Tatuaż herosa. Zapomniany element obyczajowości greckiej epoki archaicznej? 19 kwietnia 2016, posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie):
cykl wykładów prowadzonych w Akademii Siemaszki, związanej z salezjańskim liceum Dobra Nowina w Piekarach koło Tyńca, dla grup uczniów kilku liceów krakowskich w siedzibie fundacji im. Ks. Siemaszki przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Przykładowe tematy prelekcji: Wielka Wędrówka Ludów-koniec Rzymu na zachodzie Europy (24.10.2016); Barbarzyńskie państwa „sukcesyjne” na terenie zachodniego cesarstwa rzymskiego (21.11.2016); Bizancjum Justyniana (12.12.2016).

Miron Wolny (UW-M w Olsztynie):
Pyrrus – dowódca i cudotwórca, Dni Fantastyki, Olsztyn, 3 czerwca 2016 r.; Kto wynalazł koło?, Uniwersytet Dzieci, Olsztyn, 19 listopada 2016 (dla 250 słuchaczy!); Aleksander Wielki w Indiach, Miejska Biblioteka Publiczna, 8 grudnia 2016 r. (Zdjęcia tutaj)
STYCZEŃ 2016

Dnia 13 stycznia 2016 r. w Instytucie Historii UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie promocyjne i informacyjne na temat książki „Roman Discus Lamps. Studies in the Significance and Meaning of Gladiatorial Images” (Poznań-Gniezno 2015), autorstwa Pani mgr Anny Miączewskiej, doktorantki w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez lubelskich starożytników i Studenckie Koło Amatorów Antyku UMCS, którego członkowie licznie pojawili się na wykładzie na temat interpretacji wyobrażeń na antycznych lampkach oliwnych. Autorkę „Roman Discus Lamps” najbardziej interesowała oczywiście ikonografia potwierdzająca znaną skądinąd popularność rzymskich igrzysk gladiatorskich. Po dokonanym przez A. Miączewską wprowadzeniu do zasadniczych tez Jej pracy nastąpiła ciekawa dyskusja, w której udział wzięli także archeolodzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wśród licznych pytań były te dotyczące lampek oliwnych jako specyficznego źródła historycznego, ale dominowało jednak zainteresowanie samymi walkami gladiatorów…”

Fotorelacja ze spotkania dostępna też: https://dysk.onet.pl/link/EL9G5#

55046875694a7b672b8e