Rok 2017

Informujemy, że do Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za rok 2017 zostały nominowane następujące prace:

Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Michał N. Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

Danuta Okoń, Album Senatorum, vol. 1: Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193-235 AD), vol. 2: Senatorowie epoki Sewerów (193-235 r. n.e.) Studium prozopograficzne, Szczecin 2017.

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus gallicus”. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e., Historia Iagellonica, Kraków 2017.

Jacek Rzepka, Greek Greek Federal Terminology (Akanthina Monographs 13), Gdańsk 2017.

Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

Rok 2016

Informujemy, że do Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za rok 2016 zostały nominowane następujące prace:

Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2016;

Agnieszka Dziuba,Klodia Metelli. Literacki obraz patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016;

Robert Suski, Robert Suski, Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca, Homini, Kraków 2016;

Marek WilczyńskiGejzeryk i „czwarta wojna punicka”, Napoleon V, Oświęcim 2016.

Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

Rok 2015

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności nominowała następujące prace naukowe opublikowane w 2015 roku:

Piotr Berdowski, Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015;

Agnieszka Fulińska, Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Historia Iagellonica, Kraków 2015;

Marcin N. Pawlak, Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015;

Radosław Piętka, Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015;

Krystyna Stebnicka, Identity of the Diaspora. Jews in Asia Minor in the Imperial Period (JJP Supplement 26) Warsaw 2015.

Laureat zostanie wyłoniony w głosowaniu drogą elektroniczną. Wyniki będą ogłoszone w grudniu 2016, a Nagroda wręczona 4 lutego 2017 roku podczas dorocznego walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności.