Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk