Przewodniczący – Henryk Kowalski

Członkowie – Andrzej Kompa

Danuta Okoń

Adrian Szopa

Anna Tatarkiewicz