Kadencja 2015-2017

Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Danuta Musiał, Wiesław Kaczanowicz

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Małgorzata Pawlak, Dariusz Słapek

Sekretarz Zarządu – Sebastian Rajewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Gillmeister

Sekretarz – Adrian Szopa

Członkowie – Andrzej Kompa

Anna M. Kruszyńska

Marcin Pawlak