Przewodniczący – Krzysztof Królczyk

Sekretarz – Anna Kruszyńska

Członek – Jacek Rzepka