Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Wiesław Kaczanowicz

    Danuta Musiał

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Andrzej Gillmeister

Krzysztof Nawotka

Marek Olbrycht

Małgorzata Pawlak

Dariusz Słapek

Marek Wilczyński