Walne Zebranie Członków SHS

wpis w: Zebranie | 0

Dnia 25 lutego 2018 roku w gościnnych murach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się kolejne walne zebranie członków SHS. Zrealizowane zostały podczas niego wszystkie zaplanowane punkty, zawierające m. in. sprawozdanie roczne działań Stowarzyszenia jako całości oraz jego poszczególnych komisji. Przedyskutowano również plany na nadchodzący rok, w których oprócz kontynuacji realizowanych projektów, pojawiło się kilka nowych propozycji. W dyskusji podjęto temat braku – szczególnie dotkliwego w pracy dydaktycznej – map dla epoki starożytnej. Członkowie Stowarzyszenia chcieliby podjąć działania mające zaradzić tej sytuacji. O szczegółach tej inicjatywy będziemy informować.

   

Podczas drugiej części walnego zebrania, w której uczestniczyła Pani Dziekan Wydziału Historycznego UW dr hab. prof. UW Małgorzata Karpińska, wręczono również nagrodę SHS dla najlepszej książki dotyczącej starożytności w roku 2016, która uhonorowano Profesora Marka Wilczyńskiego, za publikację pt. „Gejzeryk i czwarta wojna punicka”. Laudację wygłosił Profesor Wiesław Kaczanowicz. Innym ważnym wydarzeniem było wręczenie honorowego członkostwa SHS Profesorowi Adamowi Łukaszewiczowi. Laudację wygłosił Profesor Włodzimierz Lengauer, a nowy członek honorowy, przedstawił zgromadzonym wystąpienie pt. „Na krańcu swiata antycznego: pałac syna Jutrzenki”.

   

Zostaw Komentarz